GHP sp. z o. o. sp. k.* NEW Stand 330
Address: ul. Polna 14/b, 55-110 Prusice, Poland
Tel.: +48 71 388 83 31
Fax: +48 71 388 83 36
E-mail: info(at)ghpl.pl
Website: www.harke.com

Represented by: Represented by: HARKE Chemicals GmbH
Firma reprezentowana przez:HARKE Chemicals GmbH

GHP Sp. z o.o. Sp. k. was formed in 2015 as a result of joining forces by two big, world-renowned companies: German HARKE GROUP from Mülheim an der Ruhr and Italian company Gamma Chimica from Milano.
Having strong Partners behind, GHP is building its unique trading and distribution position on the fields like: Coatings & Polymers, Base Chemicals, Clean & Personal Care and Food.
With support of our sole suppliers we ensure technical assistance.
We also offer warehousing and packing services.
Office and logistic center is located in Prusice nearby Wrocław, Poland.

GHP Sp. z o.o. Sp. k. powstała w wyniku połączenia sił dwóch dużych, znanych na całym świecie firm: niemieckiej HARKE GROUP – Mülheim i włoskiej firmy Gamma Chimica – Mediolan.
Mając za sobą silnych partnerów, GHP buduje swoją unikalną pozycję handlową i dystrybucyjną w branżach: powłoki i polimery, chemia bazowa, chemia gospodarcza, kosmetyczna i spożywcza.
Oferujemy usługi magazynowania i pakowania.
Biura i centrum logistyczne znajduje się w Prusicach w pobliżu Wrocławia.

 
Back to Exhibitor List