SIAM S.L. Stand 351
Address: Ortega y Gasset 17, Acceso Lope de Vega, esq Fernan Caballero, 26007 Logroño, Spain
Tel.: +48 609 487 783
E-mail: export@siam-it.com; egiezek.pl@siam-it.com
Website: www.siam-it.com
SOLUCIONES INFORMATICAS AMBIENTALES S.L. – SIAM S.L.

The management and prevention of chemical hazards are accompanied by a reduction of costs related to labor and environmental health. Siam is committed with this fact and taking the advantage of constantly changes in REACH and CLP, Siam has developed an integral solution to be constantly according to them. The new generation of software called CHEMETER will help chemical sectors to go in the same direction.

Chemeter generates Safety documents:
 • Generation of multilingual Safety Data Sheets
 • Generation of List of Ingredients and Ingredients Data Sheet specificallyfor cleansing sector
 • Selection of the style of the Safety Data Sheet and label design.
 • Multilanguage software useful to all European Community languagesand many others as well (Russian, Chinese, Turkish, etc…).
 • Generation of transport documents: ADR
 • According also with national legislation


SOLUCIONES INFORMATICAS AMBIENTALES S.L. – SIAM S.L.

Zarządzaniu i ochronie przed zagrożeniami chemicznymi towarzyszy wzrost kosztów laboratoryjnych i ochrony środowiska. SIAM temu zaprzecza i w odpowiedzi na ciągłe zmiany w ustawodawstwie dot. chemikaliów (REACH, CLP), stworzył oprogramowanie o nazwie CHEMETER. Głównym jego zadaniem jest pomoc firmom branży chemicznej w podążaniu za tymi zmianami.

CHEMETER umożliwia generowanie nw. dokumentów:
 • wielojęzycznych Karty Charakterystyki o różnorodnym stylu
 • listy składników i arkusza składników dla firm z branży chemii gospodarczej
 • etykiet transportowych
 • listów przewozowych
 • zgodnych z przepisami unijnymi i poszczególnych krajów.
Interfejs oprogramowania dostępny nie tylko we wszystkich językach Unii Europejskiej, ale również rosyjskim, tureckim, chińskim itd. 
Back to Exhibitor List