Mikrolab Sp. z o. o. NEW Stand CB 730
Address: ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 810 80 17
Fax: +48 22 810 80 92
E-mail: biuro(at)mikrolab.waw.pl
Website: www.mikrolab.waw.pl

Mikrolab was established in the nineties from passion for research and need of sharing an extensive knowledge and experience by Elżbieta Seroczyńska - Founder and CEO of the company. High quality service, professionalism as well as longtime experience generated huge success.

Long-term development formed the wide range of services, ie.:

 • Comprehensive testing of cosmetic products and household chemicals (microbiological tests, physico-chemical tests, dermatology tests, application tests, instrumental tests)
 • safety assessment Cosmetic Products
 • challenge tests – preservation efficacy tests
 • microbiological problems solving
 • medical devices tests, dietary supplements tests and probiotics tests
 • testing of raw materials and active substances as well as packaging
 • water tests, air and monitoring of the Environment tests
 • control of a sterilization process
 • biocidal products testing• microbiology validation
 • environmental testing
 • tests of subjects for general use
Mikrolab brand has been certified by many state institutions and accreditation centres:
 • PCA Certificate no. AB 1531 was granted by the Polish Centre for Accreditation
 • GMP certificate issued by the Main Pharmaceutical Inspectorate.
 • Approval of PPIS which ensures that water quality testing is carried out according to generally accepted norms, standards and test procedures.

Mikrolab powstał w latach dziewięćdziesiątych z pasji do badań i potrzeby dzielenia się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem Elżbiety Seroczyńskiej - założyciela i Prezesa firmy. Swój sukces zawdzięcza świadczeniu wysokiej jakości usług oraz profesjonalizmowi wypracowanemu na przestrzeni kilkudziesięciu lat praktyki zawodowej.

Wieloletni rozwój Laboratorium ukształtował szeroki zakres usług, tj.:
 • kompleksowe badania produktów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej (m. in. badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, dermatologiczne, aplikacyjno-użytkowe, aparaturowe
 • ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • testy konserwacji (challenge test)
 • rozwiązywanie problemów mikrobiologicznych w zakładzie
 • badania produktów leczniczych, suplementów diety, probiotyków oraz wyrobów medycznych
 • badania materiałów wyjściowych (surowce, substancje czynne) jak i opakowań
 • analizy wody, powietrza oraz monitorowanie środowiska
 • kontrola skuteczności sterylizacji
 • badania środków dezynfekcyjnych oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowych
 • walidacje mikrobiologiczne
 • monitorowanie środowiska wytwarzania
 • badanie przedmiotów powszechnego użycia
Wiarygodność pracy Laboratorium oraz świadczonych usług poświadczona została m in. laboratoryjnymi badaniami biegłości i certyfikatami:
 • Certyfikat Akredytacji wydany przez PCA, nr AB 1531
 • Certyfikat GMP oraz zezwolenie GIF na badanie produktu leczniczego,
 • Zatwierdzenie PPIS na badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 
Back to Exhibitor List