Lankwitzer Polska sp. z o. o. NEW Stand CB 741
Address: ul. Kepska 2, 45-129 Opole, Poland
Tel.: +48 77 454 76 05, +48 77 441 89 10
Fax: +48 77 442 88 80
E-mail: lankwitzer(at)lankwitzer.com.pl
Website: www.lankwitzer.com
The LANKWITZER Premium Coatings company is a German manufacturer of industrial coatings for the international business area, specializing in innovative paint solutions in the field of decorative coatings on glass and plastic products for the cosmetics industry.
Products Series 100% UV varnishes are used to:
 1. Obtaining an unique appearance by additional matt effect, soft touch, stone structure, metallization.
 2. Alignment of the imperfections of details after the process of injection.
 3. Providing the details greater chemical and mechanical resistance.
UV coatings (100% solids) do not require time to evaporate, allow to shorten the curing time to the maximum and to use the collected overspray.

The usage of UV varnishes in the cosmetic industry provides:
 1. Ultra-fast drying of less than 3 seconds and the possibility of immediate further processing (for high volume applications).
 2. The control of lacquered elements directly after the process, reducing the rejects (below 1%) and high process efficiency.
 3. Saving space on the production floor due to the compact devices.
 4. Increasing production capacity in relation to the paint shop using the conventional varnishes.


Firma LANKWITZER Premium Coatings to niemiecki producent lakierów przemysłowych o międzynarodowym obszarze działalności, specjalizujący się w innowacyjnych rozwiązaniach lakierniczych w zakresie powłok dekoracyjnych na szkło i tworzywa sztuczne dla branży kosmetycznej.

Produkty z serii lakierów 100% UV, stosowane są dla:
 1. Uzyskania unikalnego wyglądu, poprzez wprowadzenie dodatkowego efektu matu, soft touch, struktury kamienia, metalizację.
 2. Zniwelowania niedoskonałości detali po procesie wtrysku.
 3. Nadania detalom większej odporności chemicznej i mechanicznej.
  Lakiery UV (100% części stałych) nie wymagają czasu na odparowanie, pozwalają na maksymalne skrócenie czasu utwardzania oraz na wykorzystanie zebranej mgły lakierniczej (overspray).

Zastosowanie lakierów UV w branży kosmetycznej zapewnia:
 1. Ultraszybkie schnięcie poniżej 3 sekund i możliwość natychmiastowej dalszej obróbki (do zastosowań wielkoseryjnych).
 2. Kontrolę elementów polakierowanych bezpośrednio po zakończeniu procesu, zmniejszenie brakowości (poniżej 1%) oraz wysoką efektywność procesu.
 3. Oszczędność miejsca na hali produkcyjnej z uwagi na kompaktowość urządzeń.
 4. Zwiększenie mocy produkcyjnych w stosunku do malarni wykorzystujących lakiery konwencjonalne.
 
Back to Exhibitor List