Greentech NEW Stand 341
Address: Biopôle Clermont Limagne, 63360 Saint Beauzire, France
Tel.: +33 473 33 99 00
Fax: +33 473 33 91 32
E-mail: greentech(at)greentech.fr
Website: www.greentech.fr

GREENTECH at the crossroad of the worlds...

Since 1992 GREENTECH has been developing and producing active ingredients from plants, algae, microalgae and biotechnology in the cosmetic, nutraceutical and pharmaceutical fields.

Present in more than 30 countries, GREENTECH has its portfolio constantly updated by innovative ingredients (SOLIBERINE®, REVERSKIN®, BIOTILYS®, SILIDINE®, DANDRILYS® and QT40®).

Active ingredients from local and worldwide raw materials for cosmetic companies from various countries and international companies are daily produced with guarantee of quality (GMP certification).

The R&D has its own large databases (30 000 plants - 300 000 biological molecules), uses bio-informatics for rapid and targeted development of new actives and collaborates with scientists and specialists in international research programmes for fundamental researches and innovation as shown by several famous GREENTECH’s actives (e.g.: KIGELINE®, PROTECTOL®, Timiline®).

GREENTECH was the first company to supply organic cosmetic ingredients certified by Ecocert and has got close cooperations with local people in different countries with sustainable development spirit for mutual benefits.

GREENTECH na skrzyżowaniu światów…

Od 1992 GREENTECH opracowuje i produkuje składniki aktywne z roślin, alg, mikroalg oraz za pomocą procesów biotechnologicznych w obszarze kosmetyków, suplementów diety i farmaceutyków.

Obecny w ponad 30 krajach GREENTECH posiada portfolio, w którym wciąż pojawiają się kolejne innowacyjne składniki (SOLIBERINE®, REVERSKIN®, BIOTILYS®, SILIDINE®, DANDRILYS® i QT40®).

Składniki aktywne, z surowców pozyskiwanych lokalnie oraz na całym świecie, są produkowane codziennie dla wielu firm kosmetycznych z różnych krajów oraz firm międzynarodowych. Gwarancję jakości potwierdza certyfikat GMP.

Dział Badań i Rozwoju GREENTECH posiada swoje własne obszerne bazy danych (30 000 roślin - 300 000 biologicznych molekuł), stosuje bioinformatykę do szybkiego i ukierunkowanego tworzenia nowych składników aktywnych. Firma współpracuje z naukowcami i specjalistami w międzynarodowych programach badawczych, skierowanych na badania fundamentalne i innowacje, co odzwierciedla kilka znanych składników aktywnych GREENTECH (np.: KIGELINE®, PROTECTOL®, TIMILINE®).

GREENTECH był pierwszą firmą oferującą organiczne składniki kosmetyczne certyfikowane przez Ecocert. Ściśle współpracuje z lokalną społecznością w różnych krajach, realizując dla obustronnych korzyści ideę zrównoważonego rozwoju.
 
Back to Exhibitor List