The Polish Association of Cosmetic and Detergent Industry Stand 350
Address: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 625 57 82
Fax: +48 22 629 34 69
E-mail: biuro(at)czystepiekno.pl
Website: www.czystepiekno.pl
The Polish Association of Cosmetic and Detergent Industry has been operating since 1992. We are the only organization in Poland which takes advantage of the synergy between the cosmetic industry and the home care products one, including biocidal products and aerosols. Our members are companies of various size: small, medium-sized and multinational. They employ about 100 000 people. We represent more than 300 brands of cosmetics and detergents.

IF YOU ARE:
A MANUFACTURER, A DISTRIBUTOR OR AN IMPORTER OF:
• cosmetics
• detergents
• aerosols
• biocidal products

A SUPPLIER OF
• raw materials or packaging for cosmetics and/or detergent industry

A RETAILER
• offering cosmetics and/or detergents

A COMPANY
• cooperating with cosmetic and/or detergent industry

you are obliged to comply with the regulations and decisions of the European Commission, the European Council and Parliament as well as the Polish law. How to cope with this?

Join us – we will support you!

As our member, you will enjoy:
• up to date information on any changes in the legal regulations in Poland and Europe
• assistance in crisis situations• support in the face of unjustified restrictions
• subsidized rates to participate in conferences and training events
• opportunity to obtain Free Sale Certificates (FSC)
• attractive discounts in the DetNet fees
• access to the full content of www.kosmetyki-detergenty.pl

We are a member of: Cosmetics Europe, The International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.) and European Aerosol Federation (FEA).
General Director of the Association is Anna Oborska, PhD.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego istnieje od roku 1992. Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości, w tym produktów biobójczych i aerozoli. Nasi członkowie to małe, średnie i duże firmy, które tworzą w Polsce ponad 100 tysięcy miejsc pracy. Reprezentujemy ponad 300 marek kosmetycznych i detergentowych.

Jeżeli jesteś:

PRODUCENTEM, DYSTRYBUTOREM lub IMPORTEREM:
• kosmetyków
• detergentów
• aerozoli
• produktów biobójczych

DOSTAWCĄ:
• surowców lub opakowań dla branż kosmetycznej i/lub detergentowej

SIECIĄ HANDLOWĄ
• posiadającą w swojej ofercie kosmetyki i/lub detergenty

FIRMĄ
• współpracującą z branżą kosmetyczną i/lub detergentową

ciążą na Tobie obowiązki stosowania zapisów rozporządzeń i decyzji Komisji (UE), Rady i Parlamentu Europejskiego, a także prawodawstwa polskiego. Jak poradzić sobie w tym gąszczu przepisów?

Dołącz do nas – pomożemy Ci!

Będąc naszym członkiem otrzymasz:
• aktualne informacje o zmianach regulacji prawnych w Polsce i w Europie
• pomoc w sytuacjach kryzysowych
• wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń
• atrakcyjne warunki udziału w konferencjach i szkoleniach
• możliwość uzyskania Certyfikatów Wolnej Sprzedaży (FSC).
• atrakcyjne zniżki w opłatach Det Net
• pełen dostęp do serwisu www.kosmetyki-detergenty.pl

Jesteśmy członkiem:
Cosmetics Europe, The International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.) oraz European Aerosol Federation (FEA).
Dyrektorem Generalnym Stowarzyszenia jest dr Anna Oborska.
 
Back to Exhibitor List