HARKE Chemicals GmbH NEW Stand 330
Address: Xantener Straße 1, 45479 Mülheim an der Ruhr, Germany
Tel.: +49 208 3069 0
Fax: +49 208 3069 1111
E-mail: info(at)harke.com
Website: www.harke.com
logo
Your Success Is Our Goal!
HARKE Chemicals GmbH, a company of HARKE GROUP, develops industrial supply and sales markets for customers in Europe and worldwide for 50 years.

As an international distributor with a significant technological profile, we offer a widespread product range, from specialties for high technology application over premium composites up to commodities. Using group-wide synergies, our professionals ensure a complete and com-prehensive support.

Our Business Unit HARKE Clean & PersonalCare specializes in consulting, formulation and distribution of commodities and additives for the detergent, disinfection and cosmetics industries.

Water-soluble specialty films for detergents packaging, belonging to a business division of our sister company AICELLO Chemical Europe GmbH, as well as contract packaging in these films, but also filling and mixing – a service of our sister company HARKE PackServ GmbH – complete the extensive range of HARKE GROUP services for the industry, from raw material to finished packaged detergents systems.


Your Success Is Our Goal!
HARKE Chemicals, spółka należąca do HARKE GROUP, od 50 lat pozyskuje przemysłowe rynki zbytu i rynki nabywcze dla klientów i dostawców w Europie i na świecie.

Będąc międzynarodowym dystrybutorem o mocnym profilu technologicznym oferujemy Pań-stwu szeroką gamę produktów: od surowców specjalnych dla wysokiej jakości zastosowań, poprzez najwyższej jakości kompozyty, aż po chemikalia podstawowe. Wykorzystując efekt synergii w obrębie grupy nasi eksperci zapewniają Państwu wyczerpującą i rozległą obsługę.

Nasza jednostka organizacyjna HARKE Clean & PersonalCare specjalizuje się w doradztwie, przygotowaniu i dystrybucji surowców oraz dodatków znajdujących zastosowanie w przemy-śle detergentów i dezynfekcji oraz przemyśle kosmetycznym.

Specjalne, rozpuszczalne w wodzie folie do opakowań środków piorących oraz czyszczących – jedna z domen naszej firmy siostrzanej AICELLO Chemical Europe – oraz sam proces pa-kowania, między innymi w takie właśnie folie, ale również napełniania i mieszania – serwis naszej firmy siostrzanej HARKE PackServ – kompletują szeroką gamę usług HARKE GROUP dla przemysłu: od surowca aż po pakowane systemy detergentów.
 
Back to Exhibitor List