Biocosmethic Stand 251
Address: 6 rue du Grand Chêne, 78830 Bonnelles, France
Tel.: +33 1 30 88 49 18
Fax: +33 1 30 88 49 19
E-mail: commercial(at)biocosmethic.com
Website: www.biocosmethic.com

Biocosmethic® is an active ingredients’ supplier for cosmetic industries. Our expertise is mainly in all plant extraction and encapsulation areas for which we guarantee the quality and the traceability. Biocosmethic® products affirm our conception of a business both ethical and profitable for all. We select, help and develop products with our industrial partners who share our vision of the World. We commit all together to the maintenance of the biodiversity, the protection of the environment and the respect of human rights. Thanks to this rigorous selection, we can guarantee a high quality of our products and assure their traceability. In addition, our technical expertise on our ingredients and our knowledge of the cosmetic market allow us to support you during your projects.

Biocosmethic® jest dostawcą składników aktywnych dla przemysłu kosmetycznego.
Nasza wiedza jest przede wszystkim związana z ekstrakcją roślinną i enkapsulacją za które gwarantujemy jakość i identyfikowalność.
Wszystkie produkty Biocosmethic® potwierdzają nasze pojęcie stosunków handlowych, które chcemy zarówno etyczne i korzystne dla wszystkich.
Dobieramy, pomagamy i opracowujemy produkty z naszymi partnerami przemysłowymi, którzy podzielają naszą wizję świata. Zobowiązujemy się wszyscy razem do utrzymania różnorodności biologicznej, ochrony środowiska i poszanowania praw człowieka.
Dzięki tej rygorystycznej selekcji, możemy zagwarantować wysoką jakość naszych produktów i zapewnić ich identyfikowalność. Ponadto, nasza ekspertyza techniczna na temat naszych składników, i nasza wiedza o rynku kosmetycznym pozwalają nam towarzyszyć wam w waszych projektach, począwszy od koncepcji marketingowych do opracowaniu formulacji.
 
Back to Exhibitor List